Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Ul.Dr.Majkowskiego nr 2

Kartuzy, Majkowskiego 2 m. 9