Wspólnota Mieszkaniowa Wzgórze Wolności 13 A w Kartuzach

Kartuzy, Wzgórze Wolności 17 m. 16