Za nami gala rozdania nagród Kartëskô Skra na 100-lecie Kartuz. Kto otrzymał statuetki? | ZDJĘCIA

Maciej Krajewski
Maciej Krajewski
Nagrodzono łącznie 16 osób, organizacji, instytucji i firm.
Nagrodzono łącznie 16 osób, organizacji, instytucji i firm. Maciej Krajewski
Przy okazji jubileuszu 100-lecia nadania Kartuzom praw miejskich po raz kolejny wręczono nagrody burmistrza Kartëskô Skra. Gala wręczenia mogłaby rywalizować ze znacznie większymi, podobnymi imprezami, a i nie zabrakło prezentów-niespodzianek.

Nagrody Burmistrza Kartuz wręczone

W piątek 31 marca, w ramach obchodów 100-lecia uzyskania przez Kartuzy praw miejskich, odbyła się uroczysta gala rozdania Nagród Burmistrza Kartuz „Kartëskô skra”. Z racji jubileuszu wręczanie statuetek poprzedził film, podsumowujący trwającą już od 2001 r. tradycję wyróżniania osób najbardziej zasłużonych dla miasta. Gala okraszona była też pięknymi występami muzycznymi.

- 100 lat - niby w historii Kartuz to niewiele, ale jakże to znaczący czas, który zmienił wizerunek naszego miasta - zauważył Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz. - Nic by nie zmieniło się w tym mieście, gdyby nie jego mieszkańcy. Ci wszyscy, którzy tworzyli to miasto przez ostatnie 100 lat, ale i wcześniej. To ich praca, zaangażowanie, serce otwarte dla tego małego regionu (...). Mam nadzieję, że te wyróżnienia i nagrody to również dowód uznania za tę pracę, którą wykonują ponad przeciętność. Pokazują, że warto podzielić się tym dobrem z drugim człowiekiem.

Multum nagrodzonych

A nagradzać było kogo. Łącznie w tym roku statuetki powędrowały do 16 osób, organizacji, firm i instytucji w sześciu kategoriach: kultura, promocja, sport, przedsiębiorczość, pomagają innym oraz za całokształt działalności. Kapituła przyznała też 17 wyróżnień. Wszystkich znajdziecie poniżej:

Wyróżnienia:

KULTURA
Mariusz Kliszewski - za wydanie debiutanckiej powieści „Bez rozgrzeszenia”, której wątki literackie powiązane są z historią Kartuz - Stolicy Kaszub

Ludwika Czerwionka – za zaangażowanie w działania, służące zachowaniu tradycji naszych przodków oraz dbałość o upowszechnianie bogactwa kaszubskiej kultury, poprzez działalność w kartuskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego

Ryszard Leszkowski – za zaangażowanie w popularyzację historii Kartuz - Stolicy Kaszub oraz przywracanie pamięci o kartuskiej społeczności żydowskiej na łamach „Gazety Kartuskiej” i wśród młodzieży szkolnej

Koło Gospodyń Wiejskich Kiełpinianki w Kiełpinie - za integrację społeczności lokalnej sołectwa Kiełpino poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty wspólnego działania i spędzania wolnego czasu i propagowanie aktywnej roli kobiet w środowisku lokalnym

SPORT
Magdalena Malotka-Trzebiatowska – za ciężką pracę włożoną w doskonalenie swoich umiejętności strzeleckich oraz konsekwentne dążenie do osiągnięcia najwyższych wyników sportowych, które owocują licznymi zwycięstwami na arenie krajowej i zagranicznej

Jerzy Meissner – za promocję zainteresowania aktywnością fizyczną wśród młodych mieszkańców Gminy Kartuzy, a szczególnie uprawianiem piłki nożnej poprzez wieloletnią pracę trenerską w klubie GKS „Cartusia 1923” Kartuzy

PROMOCJA
Amatorska Drużyna Kolarska MTB START Kartuzy - za podejmowanie różnorodnych inicjatyw, aktywizujących i integrujących środowisko rowerzystów w Stolicy Kaszub oraz promocję Gminy Kartuzy na trasach kolarskich

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Firma Bell Dom spółka z o.o. – za dynamiczny rozwój firmy, świadczącej profesjonalne usługi na najwyższym poziomie, zapewniającą kompleksową i profesjonalną obsługę klientów oraz fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji

POMAGAJĄ INNYM
Halina Szymichowska – za pracę organizacyjną i merytoryczną na rzecz gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, upowszechnianie wiedzy pożarniczej poprzez angażowanie
się w realizację zawodów sportowo – pożarniczych oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na etapie gminnym i powiatowym

Kazimierz Szwaba – za podejmowanie inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Sołectwa Sianowska Huta oraz wspieranie wielu inicjatyw
służących lokalnej społeczności i jej integracji

Firma Infoprojekt – za wieloletnie wspieranie Kartuskiego Klubu Szachowego Ormuzd Kartuzy, a w szczególności za wkład w rozwój talentu mistrza tej królewskiej gry Pawła Teclafa

Klub Abstynenta Novum – za 25 lat działalności na rzecz niesienia pomocy osobom, borykającym się z problemami uzależnień, udzielanie im kompleksowego wsparcia oraz inspirowanie do dokonywania życiowych zmian

Aleksandra Lewicz - za zaangażowanie w aktywizację seniorów, tworzących lokalną społeczność Gminy Kartuzy, oraz inspirowanie do działania poprzez prężny rozwój
kartuskiej filii Uniwersytetu III Wieku

Klub Wolontariatu Warto przy Spółdzielni Socjalnej Pozytywka - za promocję idei pomocy drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w działania na rzecz seniorów i dzieci oraz działalność na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Kartuz uciekając z ogarniętej wojną ojczyzny

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby - za zaangażowanie w niesienie pomocy obywatelom Ukrainy, uciekającym przed tragedią wojny w swoim kraju, organizację konwojów humanitarnych oraz stworzenie Centrum Wsparcia Uchodźców w Kartuzach

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirachowie - w roku 100-lecia działalności jednostki za nieustanną gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Mirachowa i okolic oraz realizację przedsięwzięć służących integracji lokalnej społeczności

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach - za kontynuowanie tradycji strażackich orkiestr dętych, poprzez działalność Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach, która towarzyszy społeczności gminy w najważniejszych uroczystościach o charakterze lokalnym i państwowym budząc podziw i zapewniając swoim słuchaczom niepowtarzalne wrażenia artystyczne

Nagrody:

KULTURA
Katarzyna Olszewska – za organizację wspaniałych koncertów muzycznych w ramach Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w pięknym wnętrzu kartuskiej Kolegiaty oraz inicjatywę wydania płyty CD pt. „Ave Maria w Raju Maryi” z okazji jubileuszowej edycji festiwalu

Zespół Regionalny Krosniata przy Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach – w roku jubileuszu XX-lecia działalności za różnorodne działania kształtujące wrażliwość dzieci na dziedzictwo kaszubskiej kultury i dające możliwość wszechstronnego rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań

Jerzy Matkowski – za zaangażowanie w powstanie i budowanie prestiżu Galerii Refektarz, aktywne uczestnictwo w pracach jej Rady Programowej oraz działania upowszechniające wśród mieszkańców Gminy Kartuzy wrażliwość na sztuki piękne

Barbara Kąkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach - za stworzenie różnorodnej oferty upowszechniającej i promującej bogaty dorobek kaszubskiej kultury oraz działania, które uczyniły placówkę innowacyjną i interesującą dla odwiedzających ją mieszkańców i gości

SPORT
Bartłomiej Szlija, zawodnik UKŻ Lamelka Kartuzy – za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym w 2022 roku, a szczególnie za zdobycie srebrnego medalu i tytułu wicemistrza świata juniorów w żeglarstwie w klasie olimpijskiej 470 oraz promocję uprawiania sportów wodnych poprzez włączanie się w inicjatywy, realizowane w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze

PROMOCJA
Artur Socha – za podejmowanie różnorodnych działań, promujących gminę Kartuzy, przybliżających jej historię i ukazujących niepowtarzalne piękno, szczególnie za pośrednictwem zdjęć lotniczych

Miasto Polanica-Zdrój i Towarzystwo Przyjaciół Polanicy – za wspieranie inicjatyw, służących budowaniu trwałych fundamentów miast Kartuzy Polanica-Zdrój oraz promocję Gminy Kartuzy poprzez stworzenie siedziby przedstawicielstwa Kartuz w Polanicy-Zdroju

Kazimierz Wierzbicki, właściciel Grupy Trefl – za promocję Kartuz i Kaszub na produktach firmy Trefl, otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka oraz wspieranie inicjatyw, realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im. Leona Kąkola w Grzybnie

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Wibo Adamczak sp. k. – za konsekwentne dążenie do rozwoju firmy i marki Wibo, rozpoznawalnej w kraju i zagranicą, oferującej usługi na najwyższym poziomie, dającej nowe miejsca pracy mieszkańcom i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego

Piekarnia Janca sp. j. – za skuteczną realizację strategii rozwoju firmy, której wypieki są rozpoznawalne na całym Pomorzu i cenione przez klientów, dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i konsekwentnemu budowaniu szerokiej sieci obiektów handlowych firmy

Bravo Developer sp. z o.o. – za realizację inwestycji służących tworzeniu wysokiej jakości bazy mieszkaniowej w Stolicy Kaszub, profesjonalizm w kontaktach z klientami i budowanie marki firmy godnej zaufania

Firma Mielewczyk sp. z o.o. – za stworzenie nowoczesnej firmy, dla której spełnienie oczekiwań klientów i ich pełne zadowolenie jest najważniejszych priorytetem, a także wspieranie inicjatyw upowszechniających aktywność fizyczną

POMAGAJĄ INNYM
Ks. dr Marek Trybowski, dyrektor Kartuskiego Centrum Caritas – za realizację inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego „Dom Nadziei” w Kartuzach oraz prowadzenie hospicjum domowego, które niosą pomoc w cierpieniu i wspierają mieszkańców gminy Kartuzy w najtrudniejszych chwilach ich życia

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
Miasto Duderstadt i Niemiecko-polskie Koło Przyjaźni w Duderstadt – za wielkie zaangażowanie w budowanie i rozwijanie trwałych fundamentów współpracy w ramach partnerstwa miast Kartuzy-Duderstadt, życzliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka oraz organizację pomocy dla dzieci, kartuskiego hospicjum i szpitala, a także zbiórkę darów dla potrzebujących wsparcia obywateli Ukrainy

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego – za przywrócenie połączenia kolejowego Kartuz – Stolicy Kaszub z Trójmiastem poprzez realizację inwestycji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz stałe wspieranie projektów podnoszących jakość życia mieszkańców Gminy Kartuzy

Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski – za wspieranie rozwoju Gminy Kartuzy poprzez aktywne włączanie się w realizację kartuskich planów inwestycyjnych i programów poprawiających jakość życia naszych mieszkańców

ZOBACZ TEŻ:
Uroczystą sesją uczcili 100-lecie nadania Kartuzom praw miejskich

Dodatkowe nagrody i... prezent

Ponadto burmistrz Kartuz wręczył dwie nagrody dodatkowe - Anioły. Pierwszy z nich powędrował do rąk Marcina Horały, sekretarza stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej. Miał być to wyraz dodatkowego uznania za pomoc w pozyskiwaniu środków do realizacji licznych przedsięwzięć komunikacyjnych na terenie miasta i gminy.

Drugi Anioł wiązał się też z niespodzianką, jaką przygotował włodarz dla mieszkańców. Statuetkę otrzymał Andrzej Regliński, prezes firmy Artstal - nie tylko za dotychczasowe działania, ale i urzeczywistnienie nietypowego pomysłu. Od dłuższego czasu bowiem w Urzędzie Miejskim trwały rozmowy na temat czegoś, co by mogło jeszcze bardziej oddać niezwykłą tożsamość Kartuz.

- Rozmawialiśmy wiele razy o pewnej rzeczy, która byłaby bardzo mocno utożsamiana z Kartuzami. Wiadomo, że początek Kartuz to zakonnicy, którzy wybudowali tu kolegiatę, aby dać się tu ponieść modlitwom. Ale również dali początek naszemu miastu - zauważył burmistrz Gołuński. - Możemy powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni kartuzom - tym zakonnikom, którzy tu właśnie osiedli i założyli klasztor. Szkoda, że nie dotrwali do naszych czasów, ale historia i ich duch pozostają.

Idąc tym tokiem myślenia władze miasta zadecydowały, a firma Artstal ufundowała i stworzyła - posąg mnicha z zakonu kartuzów, prezent na rozpoczęcie kolejnych stu lat miasta.

- Będzie to wizerunek naszego miasta utożsamiany właśnie z kartuzami - z tymi zakonnikami - mówił Mieczysław Grzegorz Gołuński. - Mam nadzieję, że Państwo to przyjmiecie jako dobry znak dla rozwoju naszego miasta, dla jego wizerunku i dla zwiększenia atrakcyjności przestrzeni.

Tego typu posągi mnichów miałyby się pojawić w przestrzeni publicznej miasta, obrazując w pewnym sensie drogę do kartuskiej kolegiaty. I zgadza się - mowa o wielu wizerunkach mnichów, nie tylko tym odsłoniętym na gali. Już teraz pojawili się sponsorzy kolejnych, w tym m.in. marszałek województwa pomorskiego, który zapragnął, by podobny mnich, ufundowany przez niego, dotarł do Kartuz na Zjazd Kaszubów. Każdy posąg ma być przy tym unikatowy i reprezentować coś innego - nawiązywać w inny sposób do pracy kartuskich zakonników.

Czy technologie niszczą psychikę dzieci?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Za nami gala rozdania nagród Kartëskô Skra na 100-lecie Kartuz. Kto otrzymał statuetki? | ZDJĘCIA - Dziennik Bałtycki

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na kartuzy.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie