Przodkowo - podsumowanie dwóch lat kadencji

Artykuł sponsorowany

Gmina Przodkowo – pracowite dwa lata

Za nami półmetek kadencji samorządów 2014 -2018. Był to jak zwykle czas wytężonej pracy zmierzający do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności ukierunkowany na poprawę standardu życia i stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej. To czas pozyskiwania środków zewnętrznych jak i kontynuacja rozpoczętych działań.
Wiele tematu udało się zrealizować, niektóre samodzielnie, niektóre w ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami i partnerami. Były to zadania i inwestycje wielomilionowe a także rzeczy mniejsze, ale jakże ważne dla nas w codziennym życiu.

Oczywiście nie da się wymienić wszystkich osiągnięć. Zatem swoją uwagę skupimy jedynie na najważniejszych realizacjach.
Niewątpliwie jedną z nich jest wykonany w II etapach remont drogi gminnej Kczewo – Bursztynik – Kawle Górne zrealizowany w ramach wieloletniego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Inwestycja, którą realizowano w partnerstwie z Powiatem kartuskim oraz 2 podmiotami gospodarczymi kosztowała około 3 mln zł. W ramach zadania na odcinku około 3 km wykonano nawierzchnię z płyt betonowych, kostki brukowej i nową nawierzchnię asfaltową na skrzyżowaniu drogi powiatowej z gminną wykonując tez pas skrętu w lewo oraz 2 wyspy kanalizujące. Ponadto wykonano też zatoki przystankowe, chodnik z kostki betonowej o, miejsca postojowe z kostki betonowej w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i oznakowanie poziome i pionowe. Dla poprawy bezpieczeństwa uczniów oczekujących na autobus zamontowano 10 lamp solarnych oraz 12 lampo hybrydowych

Kolejne ważne dla społeczności lokalnej inwestycje drogowe to:
- modernizacja odcinka drogi Kosowo- Brzeziny /1278 mb nawierzchni drogi z płyt Yomb wraz z poboczami/,
- modernizacja odcinka drogi Kczewo – Tokary /326 mb drogi wylanej asfaltem/
- modernizacja odcinka drogi Czeczewo – Popowce /700 m2 drogi/
- przebudowa drogi gminnej w Kczewie
- utwardzenie odcinków dróg osiedlowych kostką betonową w Kczewie, Czeczewie i Kobysewie o łącznej powierzchni 1736 m2.

Lata 2015 - 2016 to również inwestycje w gospodarkę wodno – ściekową. W ramach PROW 2007-2013 przebudowano w Przodkowie oczyszczalnię ścieków. W ramach inwestycji między innymi wybudowano nowy reaktor biologiczny łącznie z jego wyposażeniem, osadnik wtórny, pawilon oczyszczania mechanicznego wraz z nową instalacją oczyszczania mechanicznego-sito-piaskownik. Wyremontowano też budynki: przepompowni, techniczny i socjalno – techniczny. Wartość inwestycji wniosła ponad 3 mln zł z czego 1,8 mln to środki pozyskane.

Z tego samego programu rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Kawlach Górnych. Łącznie wykonano około 3 km rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjno – tłocznych , 2 przepompownie ścieków i 2 przepompownie przydomowe.

Dużym sukcesem było wyrażenie zgody przez instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym WP 2007-2013 na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu zakończonego w 2010 roku pod nazwą: Rozwiązanie Gospodarki Ściekowej w południowo-wschodniej części gminy Przodkowo poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Kobysewie i Smołdzinie.
W ramach rozszerzenia projektu, zwiększono dofinansowanie zarówno etapu podstawowego jak i rozszerzonego z 44 do 70% a co za tym idzie skanalizowano 2 ostatnie zwarte miejscowości Gminy: Kłosowo i Kłosówko wykonując łącznie ponad 12 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej, 2 przepompownie sieciowe i 15 przepompowni domowych.
W trackie realizacji jest kolejne zadanie w ramach którego w Przodkowie powstanie ujęcie wody podziemnej tzw. studnia nr 3. Rozbudowane też zostaną sieci wodociągowe w Warzenku/ wraz z kanalizacją/, Załężu, Przodkowie, Szarłacie i Pomieczynie.
Ważną inwestycją którą zrealizowano był montaż 234 znaków drogowych z nazwami miejscowości w języku polskim i kaszubskim. W ramach zadania przy drogach wojewódzkich zamontowano łącznie 50 znaków, przy drogach powiatowych 50 znakowi oraz przy drogach gminnych 148 znaków. Projekt zrealizowano ze środków budżetu Państwa.

Poprawa życia mieszkańców to także stworzenie warunków do aktywnego i zdrowego spędzania czasu. Stąd też inwestycje związane ze sportem i rekreacją. W tym celu w ramach 2 małych projektów sprzęt do ćwiczeń na wolnym powietrzu wraz z elementami małej architektury zamontowano w Przodkowie, Smołdzinie, Załężu, Tokarach i Kłosowie.
Wokół jeziora księże zamontowano zestaw 7 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu (orbitek, biegacz, wahadło, twister, wioślarz, rowerek, poręcze) wraz z 4 ławkami parkowymi, 4 koszami na śmiecie i 4 donicami.
To tylko ważniejsze zadania wykonane w ciągu dwóch lat obecnej kadencji przez przodkowski samorząd. Planowany budżet na rok 2017 również przewiduje realizację wielu kluczowych projektów, zarówno tych inwestycyjnych jak i bieżących codziennych prac. Przed nami kolejne wielkie wyzwania. Wśród nich między innymi: przebudowa drogi gminnej Kobysewo – Kaliska, budowa kanalizacji Kobysewo, Kosowo, Osowa Góra, Smołdzino, modernizacja ujęcia wody w Tokarach, rozbudowa sieci wodociągowej w Młynku i Pomieczynie, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa ścieżek rowerowych oraz nie zapomniano również o stałych wydarzeniach kulturalno – sportowych, które mają już swoją rzeszę miłośników i kibiców. Z pewnością postaramy się tak zaplanować te wydarzenia, aby każdy w ofercie znalazł coś dla siebie.
Na te wszystkie zadania pozyskaliśmy w bieżącym czasie ponad 8,5 mln zł funduszy zewnętrznych i będą one wydawane i realizowane w przyszłym roku.

Ruszył również bardzo ważny program dla uczniów Naszych wszystkich szkół pod nazwą „Skrzydła wiedzy”. To ponad 2 mln 100 tys. zł na dwa lata szkolne na wyposażenie szkół w pracownie tematyczne, na zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych, dających możliwości uzyskania różnych umiejętności i państwowych certyfikatów /m.in. zajęcia z robotyki, egzaminu I i II stopnia z języka angielskiego/. Do tego wszystkiego również dowozy, tak więc kompleksowo dajemy szansę wszystkim uczniom realizacji potrzeb i marzeń bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek wydatków przez ich rodziców.
Podsumowując - dwa lata tej kadencji minęły jak z bata a po drodze udało się zrealizować wszystkie zamiary, dodając do tego infrastrukturę światłowodową w 11 na 15 sołectwach i gazową w 6 na 15 sołectwach jak do tej pory. Wszystko to, przy najniższych w powiecie podatkach i opłatach lokalnych, czyli świetny impuls do dalszego dynamicznego rozwoju Naszej Gminy.

Na zdjęciu: podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej Kobysewo-Kaliska. Wartość zadania 4 mln zł.

Dodaj ogłoszenie