Miło nam poinformować, że już niebawem ruszą prace związane z I etapem budowy biblioteki w Stężycy. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą robót, w ramach której dotychczasowa siedziba biblioteki zostanie przebudowana na mieszkania komunalne.

Po przygotowaniu mieszkań komunalnych przejdziemy do II etapu inwestycji czyli wybudowaniu nowej siedziby biblioteki. Zaprojektowany obiekt stanowić będzie nowoczesny i multimedialny kompleks budynków o funkcji kulturalnej i edukacyjnej, nawiązując jednocześnie do tradycji i zabudowy historycznej.

Na czas prowadzonych robót biblioteka funkcjonować będzie tymczasowo w skrzydle budynku OSP Stężyca tj. przy ul. Królewskiej 6 (dawna ul. 9 Marca) w Stężycy.

Powstaje miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Niesiołowice

W ramach realizacji zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w Niesiołowicach" trwa budowa świetlicy wiejskiej, która będzie pełnić funkcję rekreacyjno-społeczno-kulturalną. Świetlica w Niesiołowicach będzie pełnić rolę miejsca spotkań, integracji mieszkańców. Obiekt będzie wyposażony w salę spotkań oraz zaplecze kuchenne i sanitarne. Dla najmłodszych obok budynku zaplanowano wykonanie placu zabaw.

Lokalne