Wybierz region

Wybierz miasto

  Odbudowa Fiata 508 łazia-Stowarzyszenie Historyczne im.10 Pułku Piechoty

  56Miejsce 25 głosów Odbudowa Fiata 508 łazia-Stowarzyszenie Historyczne im.10 Pułku Piechoty

  To ambitne przedsięwzięcie, ma na celu zrekonstruowanie pojazdu Fiat 508, w wersji jaka używana była w Wojsku Polskim w okresie II Rzeczypospolitej. Z informacji jakie odnaleźliśmy w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie wynika, iż na stanie 10 Pułku Piechoty w Łowiczu znajdował się przynajmniej jeden samochód tego typu. Jest to pierwszy powód jaki pchnął nas do podjęcia wysiłków w celu odtworzenia tego pojazdu. Dodatkowym czynnikiem podnoszącym wartość historyczną tego przedsięwzięcia jest fakt, iż do dnia dzisiejszego zachowały się tylko 2 sztuki tego typu samochodu (jeden w prywatnych rękach i jeden w Muzeum Techniki w Warszawie). Zatem posiadanie tak unikatowego typu pojazdu przez nasze Stowarzyszenie z pewnością wydatnie podniesie wartość edukacyjną, poznawczą i widowiskową naszych inscenizacji historycznych, dioram, czy uroczystości patriotycznych odbywających się w Łowiczu, a także na terenie całego Kraju.
  Własnymi siłami poczyniliśmy już pierwsze kroki w realizacji projektu. Po przeprowadzeniu wewnętrznej zbiórki pieniężnej w lutym 2012 roku kupiliśmy we Francji za kwotę 1000 euro samochód, który stanowi idealną bazę do zrekonstruowania Fiata. Ocaliliśmy od zniszczenia kolejny piękny „fragment historii motoryzacji”

  Ostatnie plebiscyty

  Plebiscyt wygrany przez

  Inne kandydatury

  zobacz wszystkie »