Nadleśnictwo Kartuzy ogłasza przetarg

Materiał informacyjny Nadleśnictwo Kartuzy

Nadleśnictwo Kartuzy

informuje o ogłoszeniu

przetargu nieograniczonego ofertowego

na

dzierżawę nieruchomości stanowiącej cześć działki o nr 109/5, obr. ew. Szymbark,

gm. Steżyca, o pow. 0,1517 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie miejsca postoju pojazdów.

Bliższe informacje na stronie nadleśnictwa:

http://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_kartuzy/komunikaty_i_ogloszenia

Termin składania ofert mija w dniu 23.04.2021 roku o godz. 10:00.

Dodaj ogłoszenie