Wybierz region

Wybierz miasto

  Miasta pobliskie

  Firmy w kategoriach

  Adwokat Ewa Wrzesińska - Kancelaria Adwokacka

  Adwokat Ewa Wrzesińska - Kancelaria Adwokacka

  adres:
  80-286 Gdańsk, ul.P. Gojawiczyńskiej 6/B/ lok.6
  tel:
  (58) 684-00-12
  kom:
  601-631-062
  e-mail:
  www:
  http://adwokat-wrzesinska.pl
  Zobacz na mapie

  Adwokat Ewa Wrzesińska informuje, że po zlikwidowaniu w 2017 roku Kancelarii Adwokackiej w Kartuzach wznowiła działalność w Gdańsku Morenie.
  Adwokat Ewa Wrzesińska jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej i prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gdańsku - Morena, ul. P.Gojawiczyńskiej 6 / B / lok.6
  Kancelaria świadczy usługową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych w przedmiocie (wieloletniej) specjalizacji i praktyki adw. Ewy Wrzesińskiej, która obejmuje:
  - sprawy karne
  - sprawy rodzinne
  - sprawy spadkowe.
  Usługi pomocy prawnej świadczone są osobiście przez adwokat Ewę Wrzesińską - bez zastępstw (substytucji) innych prawników.

  Zakres usług Kancelarii to:
  I. PRAWO KARNE
  - poprzez czynności adwokackie takie jak:
  - porady prawne
  - sporządzanie pism procesowych w toku postępowania karnego (m.in. wnioski dowodowe, zażalenia, apelacje)
  - pełna obsługa postępowania karnego (udział w czynnościach obrończych) przed organami ścigania - Prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Urzędu Celnego, Urzędu Skarbowego
  - obrona przed Sądami powszechnymi we wszystkich sprawach karnych, o zbrodnie przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu, wolności i przestępstwa, w tym:
  - wypadki drogowe
  - rozboje, wymuszenia, oszustwa
  - przestępstwa seksualne, narkotykowe, przeciwko zdrowiu, zniszczenie i kradzież mienia, fałszerstwa, groźby karalne, znęcanie i zniesławienie, przestępstwa komputerowe
  - obrona w sprawach prywatno-skargowych, w postępowaniach uproszczonych, przyśpieszonych, o wykroczenia i z subsydiarnych aktów oskarżenia,
  - reprezentowanie pokrzywdzonych przed Sądami i dochodzenie (na ich rzecz) zadośćuczynienia, nawiązek, naprawienia szkody lub ochrony prawnej wynikającej z środków karnych,
  - obrona po wyroku, w postępowaniu karno-wykonawczym o odroczenie lub przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz w postępowaniu o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

  II. PRAWO RODZINNE
  - porady prawne
  - sporządzanie pism procesowych (sądowych)
  - opracowywanie porozumień rodzicielskiach w przedmiocie władzy rodzicielskiej,
  - kompleksowa obsługa spraw:
  - o rozwód, separację
  - o unieważnienie małżeństwa
  - zniesienie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej
  - o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  - o alimenty, w tym podwyższenie, obniżenie, ustanie obowiązku alimentacyjnego
  - pozbawienie, ograniczenie i przywrócenie wł

  Dewizą zawodową adw. Wrzesińskiej jest staranność, skuteczność i rzetelność w prowadzeniu powierzonych spraw. W Trójmieście i na odcinku Kartuzy-Żukowo-Gdańsk adw. deklaruje gotowość mobilnych spotkań To nasze motto
  Kategorie:
  Zgłoś nieaktualne dane