Dzięki dofinansowaniu nauczyciele podwyższają swoje kwalifikacje © Ze zbiorów SP Banino
[1/7]

Dzięki dofinansowaniu nauczyciele podwyższają swoje kwalifikacje

Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie otrzymała dofinansowanie w programie PO WER, czyli Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, na realizację projektu pod nazwą „Rozwijanie europejskich standardów w nauczaniu zintegrowanym”. Chodzi o podniesienie poziomu kształcenia językowego placówki oraz zwiększenie konkurencyjności szkoły poprzez wprowadzenie do oferty zintegrowanego nauczania przedmiotowo - językowego oraz szerokich możliwości udziału uczniów i nauczycieli w projektach międzynarodowych.