© Lucyna Puzdrowska
[1/3]

Powiat kartuski przygotowuje się do "podwójnej" w tym roku rekrutacji do szkół średnich

Ogłoszona w 2016 roku reforma oświaty spowodowała, że we wrześniu br. o miejsca w pierwszych klasach szkół średnich rywalizować będą dwa roczniki uczniów: ci, którzy ukończyli 8-letnią szkołę podstawową oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Jolanta Tersa, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach zapewnia, że szkoły średnie w Kartuskiem będą na tę wyjątkową rekrutację przygotowane.