Plebiscyt Samorządowiec Pomorza rozstrzygnięty - oceniliśmy pracę wójtów, burmistrzów, starosty i radnych

Który radny był najaktywniejszy i najskuteczniejszy? Który burmistrz, wójt, pozyskał najwięcej środków, był uczciwy, miał dobry kontakt z ludźmi? W plebiscycie pod patronatem Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego mieliście państwo okazję za pośrednictwem SMS-ów wyrazić poparcie, bądź udzielić nagany swojemu włodarzowi, a także wydać opinię o pracy swojego radnego.

AKTUALIZACJA 19.09.2018 - Znamy wyniki głosowania!

Z dwóch burmistrzów powiatu kartuskiego 6 miejsce w województwie pomorskim zajął Wojciech Kankowski, burmistrz Żukowa. Poza dziesiątką, na 13 pozycji znalazł się Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz.
W ostatnich chwilach głosowania żaden z wójtów powiatu kartuskiego nie wyprzedził Andrzeja Wyrzykowskiego, wójta gminy Przodkowo, który ostatecznie zajął 7 miejsce. Wśród starostów na 11 miejscu w województwie uplasowała się Janina Kwiecień, starosta kartuski.
W kategorii Radny na Medal najwięcej głosów w całym powiecie kartuskim - 796, zdobył Bogdan Malek, radny gminy Sulęczyno. Drugie miejsce wśród sulęczyńskich radnych zajął Dariusz Kulas, trzecie - Jan Kropidłowski.
W gminie Chmielno w ostatnich chwilach głosowania na pierwsze miejsce wysunął się Leszek Formela, wyprzedzając Hannę Grzenia i Brunona Cirockiego.
W gminie Kartuzy na finiszu Witolda Wojewódke wyprzedził Mariusz Treder. Trzecie miejsce zajęła Halina Steinka.
Wśród radnych gminy Przodkowo najwięcej głosów otrzymał Piotr Muller przed Stanisławem Miąskowskim i Franciszkiem Walkuszem.
W gminie Sierakowice zwycięzcą został Jan Stachnik, na którego oddano 53 SMS-y. Po 2 głosy zdobyli: Maria Wróblewska, Maria Marcińska, Wiesław Gafka i Andrzej Bojanowski.
W gminie Somonino na finiszu Wiesław Formela wyprzedził Zbigniewa Nadolskiego. Trzecie miejsce zajął Tadeusz Pyszka.
Wśród radnych gminy Stężyca najwięcej głosów otrzymała Emilia Banaś. Drugie miejsce zajęła Elżbieta Kulwikowska, a trzecie - Jarosław Turzyński.
W Żukowie Łukasz Słodzinka pozostał na pozycji lidera do końca, zdobywając 709 głosów, co jest drugim najlepszym wynikiem w powiecie kartuskim. Kolejne miejsca na podium zajęli Bogumiła Ropel i Grzegorz Tokarski.
Wśród radnych powiatowych pierwsze miejsce zajął Mirosław Szutenberg, przed Mieczysławem Woźniakiem i Zdzisławem Sokołem.

AKTUALIZACJA 18.09.2018 godz. 10.15

Do końca głosowania pozostało jeszcze niespełna 12 godzin!
Wśród burmistrzów 3 pozycję w województwie zajmuje obecnie Wojciech Kankowski, włodarz gminy Żukowo. Mieczysław Grzegorz Gołuń
ski, burmistrz Kartuz jest obecnie 11, podobnie jak wśród starostów Janina Kwiecień.
W głosowaniu na wójtów liderem powiatu kartuskiego jest niezmiennie Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo. Zajmuje 7 pozycję. W pierwszej trzydziestce jest też Bernard Grucza, wójt Sulęczyna.
W kategorii Radny na Medal w gminie Kartuzy liderem nadal jest Jerzy Wojewódka, a w gminie Chmielno Hanna Grzenia. Wśród radnych gminy Przodkowo pierwsze miejsce zajmuje obecnie Piotr Muller, a gminy Sierakowice - Jan Stachnik. W gronie radnych gminy Somonino przoduje Zbigniew Nadolski, w radzie gminy Stężyca - Emilia Banaś, a w Sulęczynie, ze znaczną przewagą głosów - Bogdan Malek. Wśród uchwałodawców żukowskich liderem jest Łukasz Słodzinka.

AKTUALIZACJA 14.09.2018
Do końca plebiscytu zostało pięć dni.
W gronie burmistrzów na bezpiecznej dziesiątej - jedenastej pozycji utrzymują się obaj panowie z powiatu kartuskiego. Wojciech Kankowski, burmistrz Żukowa jest dziesiąty, z dorobkiem 24 głosów pozytywnie oceniających jego działania. Na 11 miejscu w województwie plasuje się burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński. Przy dwudziestu głosach na plus - ma jednego minusa.
Starosta Janina Kwiecień jest na 15 miejscu w rankingu szefów powiatów. Ma na koncie 3 głosy in minus.

Andrzej Wyrzykowski, wójt Przodkowa - miejsce 14, 26 głosów TAK
Bernard Grucza, wójt Sulęczyna, miejsce 37, 2 głosy TAK
Tadeusz Kobiela, wójt Sierakowic, miejsce 56, 1 głos TAK, 1 głos NIE
Jerzy Grzegorzewski, wójt Chmielna - 0 głosów tak, 0 głosów NIE
Tomasz Brzoskowski, wójt Stężycy 1 głos TAK, 3 głosy NIE
Marian Kryszewski, wójt Somonina 1 głos TAK, 8 głosów NIE

AKTUALIZACJA 7.09.2018
W rankingu burmistrzów na ósmym miejscu wciąż Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz. Wojciech Kankowski, burmistrz Żukowa zajmuje dwunastą pozycję.
Wśród wójtów powiatu kartuskiego najwyższe miejsce zajmuje Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo. To siódma pozycja na Pomorzu. Janina Kwiecień, starosta kartuski, zajmuje obecnie 14 pozycję.

Aktualne wyniki radnych w poszczególnych samorządach można sprawdzić tutaj:
Radny na Medla gminy Chmielno
Radny na Medal gminy Przodkowo
Radny na Medal gminy Sierakowice
Radny na Medal gminy Somonino
Radny na Medal gminy Stężyca
Radny na Medal gminy Sulęczyno
Radny na Medal gminy Kartuzy
Radny na Medal gminy Żukowo
Radny na Medal powiatu kartuskiego

Liderzy w powiecie kartuskim 3.09.2018

Wśród burmistrzów, na dzień 3 września w czołówce są aktualnie Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz (8. w województwie) i Wojciech Kankowski (14). Wśród wójtów powiatu kartuskiego najwyższe miejsce zajmuje Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo, który jest 13. Janina Kwiecień, starosta kartuski, zajmuje obecnie 15 pozycję.
Na radnych gminnych i powiatowych w Kartuskiem głosuje coraz więcej osób.
W Radzie Gminy Chmielno pierwsze miejsce zajmuje Hanna Grzenia, przed Leszkiem Formelą i Brunonem Cirockim. W Radzie Miejskiej w Kartuzach prowadzi Witold Wojewódka przed Mariuszem Trederem. Trzecie miejsca zajmują: Andrzej Puzdrowski, Ryszard Herbasz, Anna Dereń i Marek Bemowski. W Radzie Gminy Przodkowo po dwa głosy mają: Franciszek Walkusz, Stanisław Miąskowski, Edmund Kreft, Beata Krauza i Artur Fularczyk. W Sulęczynie liderem jest Bogdan Malek przed Marią Łukowicz i Dariuszem Kulasem. Na trzecim miejscu są: Marek Konkel, Zofia Jereczek i Kazimierz Brylowski.
W Sierakowicach liderem jest Jan Stachnik przed Marią Wróblewską, Marią Marcińską, Wiesławem Gafką i Andrzejem Bojanowskim. W Radzie Gminy Somonino po dwa głosy mają: Adam Wojtala, Jarosław Ustowski, Krzysztof Stencel, Tadeusz Pyszka, Leszek Maliszewski i Wiesław Formela.
W stężyckiej radzie po dwa głosy mają: Tomasz Zielke, Zbigniew Zaborowski, Jarosław Turzyński, Fryderyk Mach, Stefan Literski, Sabina Mach i Andrzej Hinc.
Wśród radnych żukowskich liderem jest Łukasz Słodzinka przed Grzegorzem Tokarskim i Bogumiłą Ropel.
W Radzie Powiatu Kartuskiego po dwa głosy zebrali dotąd: Mieczysław Woźniak, Maria Wenta-Barlak, Eugeniusz Pryczkowski, Stanisław Piask, Andrzej Leyk, Janina Kwiecień, Stanisław Klimowicz i Tomasz Fopke.
Wymienieni oraz pozostali włodarze gmin, radni, wciąż czekają na państwa opinie, a co za tym idzie, głosy.
Aktualne wyniki - tu możesz głosować

W plebiscycie Samorządowiec Pomorza - Oceniamy Władze,

można głosować na każdego radnego i każdego włodarza z powiatu kartuskiego, oceniając jego zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności. Nasza akcja redakcyjna będzie przy okazji dobrym sprawdzianem popularności i aktywności dla lokalnych polityków przed zbliżającymi się wyborami oraz doskonałą szansą na zaprezentowanie ich dokonań i sukcesów.
- Nasz plebiscyt może być formą podziękowania tym włodarzom, którzy aktywnie, uczciwie i rzetelnie pracowali na rzecz mieszkańców, wpływając na poprawę jakości ich życia - uważa Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”. - Ale w ramach plebiscytu mieszkańcy mogą też wyrazić swoją krytyczną opinię o słabych, nieaktywnych czy nieuczciwych samorządowcach. Generalnie jednak uważam, że samorząd jest fundamentem demokracji, który wpływa na rozwój lokalny i regionalny małych ojczyzn. A więc na to, jak nam i naszym dzieciom będzie się powodziło w przyszłości - dodaje Mariusz Szmidka.
W wielkim plebiscycie samorządowym można głosować na burmistrzów, wójtów i starostę powiatu kartuskiego. Głosy można oddawać na TAK lub na NIE, wyrażając tym samym poparcie lub dezaprobatę dla samorządowca. Wynikiem włodarza w głosowaniu będzie różnica głosów pozytywnych i negatywnych. To właśnie na podstawie tego wyniku tworzony będzie wojewódzki ranking, który wyłoni najlepiej ocenianych włodarzy w każdej kategorii. Na nich czekają zaszczytne tytuły i prezentacje na łamach gazety i w internecie.
Głosować można również na radnych gminnych i powiatowych. W naszej akcji chcemy docenić tych, którzy w mijającej kadencji zdaniem lokalnych społeczności byli najaktywniejsi i najskuteczniejsi. W każdej radzie każdej gminy, miasta, powiatu, głosami mieszkańców zostanie przyznany tytuł RADNY NA MEDAL.
Pod koniec września wszyscy laureaci plebiscytu zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie akcji - wielką galę samorządową, podczas której z rąk Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego, odbiorą medale Województwa Pomorskiego i dyplomy. Trzej prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starości, którzy uzyskają najwyższą ocenę, otrzymają piękne statuetki Samorządowiec Pomorza.
Wszyscy laureaci naszego plebiscytu otrzymają także wyjątkową nagrodę, szczególnie cenną w dzisiejszych czasach. Będzie nią zaproszenie do wzięcia udziału w specjalnym szkoleniu dla samorządowców, które będzie poświęcone prowadzenia profilu (fanpage’a) polityka samorządowca w serwisie Facebook oraz wykorzystaniu mediów społecznościowych w kampanii przed wyborami samorządowymi.

Ważne terminy!

Głosowanie rozpoczęło się w piątek, 24 sierpnia o godz. 12 i będzie trwać do wtorku, 18 września do godz. 22. Uroczysta gala i rozdanie nagród odbędzie się pod koniec września. Dodatek prezentujący laureatów plebiscytu zostanie dołączony do „Dziennika Bałtyckiego” w sobotę, 6 października.
Zobacz też:
Kampania wyborcza na prezydenta stolicy w toku

Wideo

Lucyna Puzdrowska

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3