Wybierz region

Wybierz miasto

  Pomorskie bez dotacji

  Autor: (bmk)

  2000-11-06, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24

  Nasze województwo nie otrzyma bezpośrednich dotacji funduszu PHARE. Otrzyma je osiem biedniejszych województw. Ale możemy liczyć na unijne środki z funduszy centralnych.

  Nasze województwo nie otrzyma bezpośrednich dotacji funduszu PHARE. Otrzyma je osiem biedniejszych województw. Ale możemy liczyć na unijne środki z funduszy centralnych.

  Sejmik pomorski zorganizował wczoraj konferencję o Unii Europejskiej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów lokalnych w województwie pomorskim i radni sejmiku.

  Za rozwijanie współpracy międzynarodowej przewodniczący sejmiku Grzegorz Grzelak wyróżnił dyplomami burmistrzów: Kartuz, Władysławowa i Dzierzgonia. Włodzimierz Tomaszewski, podsekretarz stanu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, potwierdził, że województwo pomorskie nie otrzyma przedakcesyjnych pieniędzy z PHARE, ponieważ Unia Europejska kieruje je tylko do słabych ośrodków.

  Równocześnie jednak fundusze te są rozdzielane poprzez fundacje i agencje, na przykład na działalność średnich i małych przedsiębiorstw. Jego zdaniem w ten sposób ograniczana jest podmiotowość regionów, ale zbiegły się tutaj interesy Unii i branż. Zapewnił jednak, że do końca okresu przedakcesyjnego wszystkie województwa otrzymają pomoc.
  Gościem konferencji był Francuz Thierry Castillon, przedstawiciel utworzonego w 1993 r. Komitetu Regionów przy UE w Brukseli.

  Sonda

  Czy chcesz utworzenia województwa Środkowopomorskiego?

  • NIE (60%)
  • TAK (28%)
  • NIE OBCHODZI MNIE TO (12%)