Wybierz region

Wybierz miasto

  Kłótnia w Gminie Kosakowo

  Autor: (Andrzej Gojke, sms)

  2000-12-20, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24

  Łamanie prawa i fałszowanie dokumentów zarzuca Henryk Palczewski, wicewójt Gminy Kosakowo poprzedniemu Zarządowi Gminy, na czele którego stał wójt Glapa. Swoje spostrzeżenia zgłosił do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

  Łamanie prawa i fałszowanie dokumentów zarzuca Henryk Palczewski, wicewójt Gminy Kosakowo poprzedniemu Zarządowi Gminy, na czele którego stał wójt Glapa. Swoje spostrzeżenia zgłosił do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

  Najpoważniejszą nieprawidłowością, jakiej dopatrzył się obecny wicewójt jest - jego zdaniem - wyłudzenie przez gminę 1 mln. zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Rzekome wyłudzenie miało być możliwe dzięki fałszywym danym jakie otrzymał WFOŚ.

  Na potwierdzenie swoich oskarżeń wicewójt posiada dwa identyczne aneksy do kontraktu na budowę kanalizacji w gminie. Aneksy są identyczne, mają tę samą datę - 8 marca 1999 rok. Różnią się jednak kwotą, jaką gmina Kosakowo zobowiązała się wyłożyć na kanalizację.

  Odwołany w kwietniu wójt Kosakowa Romuald Glapa uważa, że najważniejsze jest to, iż gmina wzbogaciła się o milion zł spoza budżetu.

  - Dzięki tym środkom możemy realizować budowę kanalizacji - mówi Romuald Glapa, który z kolei zarzuca obecnemu Zarządowi gminy nieefektywne działanie, nie przynoszące gminie korzyści finansowych.

  Sprawdzanie ubiegłorocznych dokumentów wicewójt rozpoczął po tym, jak w Urzędzie Gminy kontrolę zapowiedziała Regionalna Izba Obrachunkowa. Udostępniając kontrolerom żądane dokumenty zaczął on zwracać uwagę na kolejne nieścisłości. Wśród nich wylicza również omijanie przetargów na zamówienia publiczne, udział firmy jednego z ówczesnych członków Zarządu Gminy w gminnych przetargach i wygrywanie ich, co jest moralnie naganne, a obecnie zakazane.

  Romuald Glapa twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Podkreśla, że w okresie gdy on był wójtem Kosakowo bardzo się rozwinęło, a gmina znalazła się na 34 pozycji tzw. ,Złotej Setki Samorządów", czyli gmin, które najwięcej inwestują. A teraz? 10 radnych gminy złożyło wniosek o odwołanie obecnego Zarządu gminy. Mają oni przewagę w 18-osobowej Radzie Gminy. Głosowanie w sprawie odwołania Zarządu odbędzie się na najbliższej Sesji Rady Gminy, czyli w piątek.  Sonda

  Czy chcesz utworzenia województwa Środkowopomorskiego?

  • NIE (60%)
  • TAK (28%)
  • NIE OBCHODZI MNIE TO (12%)